FAQ

Frequently Asked Questions

In our FAQ, you will find answers to the most common questions we receive from our users.

 • Wat gebeurt er met de energie als ik die niet onmiddellijk gebruik?

  Voor de meeste Europese landen zit het zo volgens de regelgeving: energie die niet onmiddellijk wordt gebruikt in het huishouden, wordt geïnjecteerd in het openbare net, waar die wordt verbruikt door andere klanten. De vergoeding voor de PV-producent varieert van land tot land. Neem contact op met uw lokale installateur voor meer informatie.

 • Kan ik accu's gebruiken met mijn zonne-energiesysteem?

  Technisch gezien: jazeker. Een accusysteem kan zorgen voor een verschuiving in het energieverbruik en de energieopwekking. Zo haalt u maximaal voordeel uit uw zonne-energiesysteem. De details zijn echter sterk afhankelijk van uw land en de regelgeving die er geldt. Financieel gezien is de rendabiliteit van een accusysteem dat toegevoegd is aan uw fotovoltaïsche systeem, afhankelijk van de steunregeling in uw land voor zonne-energie en accu's. Win lokale inlichtingen in over de verschillende mogelijkheden.

 • Leveren de zonnepanelen brandgevaar op?

  Regelgevende instanties die bevoegd zijn voor brandveiligheid, beschouwen fotovoltaïsche zonnepanelen niet als iets wat het brandgevaar verhoogt. Zonnepanelen worden geplaatst op onbrandbare daken. Ze worden vervaardigd van materialen die weliswaar brandbaar zijn maar ze gaan niet gemakkelijk en niet snel branden. Zonnepanelen zijn zeer veilig. Dankzij de sterke opmars van zonnecellen in het afgelopen decennium weet de brandweer hoe zich te gedragen bij aanwezigheid van zonnepanelen. De meeste brandweerlieden kennen de protocollen perfect.

  In bijna alle branden die in verband zijn gebracht met zonne-energie, was de oorzaak te wijten aan elektronische componenten die de stroom beheren. Als dusdanig er geen wezenlijk verschil met het risico bij andere elektrische toestellen in uw woning.

  Panasonic HIT-zonnepanelen zijn RoHS-conform, wat betekent dat onze producten geen gevaarlijke stoffen bevatten. In geval van brand zijn er geen giftige dampen of residuen die een gevaar opleveren voor uw woning.

 • Zijn zonnepanelen gemakkelijk te recycleren?

  Zonnepanelen in de EU moeten voldoen aan de AEEA-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. In het Nederlands wordt ook wel de Engelse afkorting gebruikt: WEEE. Sinds 2007 zijn wij lid van PV-Cycle, een organisatie die zonnepanelen van eindklanten gratis inzamelt en recycleert. Een zonnepaneel bevat waardevolle metalen en andere materialen. Technisch gezien is het vrij gemakkelijk om die te scheiden. Daarom wordt recyclage niet gezien als een kritiek punt voor kristallijne zonnepanelen zoals Panasonic HIT.

 • Wat is de Panasonic HIT-technologie?

  Onze zonnepanelen worden gemaakt met heterojunctietechnologie. Dit is een zonneceltechnologie die wij in 1990 hebben uitgevonden en sinds 1997 verkopen als massaproduct.

  Deze technologie haalt een zeer hoge energieconversie-efficiëntie, staat voor lage verliezen bij hogere temperaturen en helpt om zeer betrouwbare cellen te maken voor bedrijfszekerheid op lange termijn. Tot op vandaag (stand van zaken in 2015) is geen enkel ander bedrijf erin geslaagd om deze technologie in massa te produceren en te verkopen.

 • Waarom zou ik meer betalen voor een Panasonic HIT-zonne-energiesysteem?

  Bij de aankoop van een zonne-energiesysteem voor uw dak is het niet alleen de eerste dag die telt. Dag één is de eerste van een lange levensduur van een betrouwbaar product op uw dak. Zonnepanelen moeten elke dag en 365 dagen per jaar werken om het rendement op uw investering te realiseren zoals aanvankelijk gepland. Tenslotte is dat de reden waarom u de beslissing hebt genomen om die panelen te installeren.

  Wij bieden u waar voor uw geld. Onze zonnepanelen zijn van de hoogste kwaliteit op de markt en kunnen bogen op een bewezen claimpercentage, dat laag ligt. Sterker nog: het is ongeëvenaard. Daarnaast wordt onze garantie ondersteund door de slagkracht van een bedrijf dat al bijna 100 jaar bestaat en waar fotovoltaïsche technologie een van de activiteiten is waarin het gespecialiseerd is. Als we 25 jaar terugblikken, zien we dat de meeste bedrijven die toen zonne-energiesystemen maakten, vandaag niet langer actief zijn. Onze garantie blijft geldig.

  Bovendien leveren onze zonnepanelen meer vermogen op op uw dak dankzij hun hoge rendement. Zo bespaart u meer op uw elektriciteitsfactuur als de oppervlakte van uw dak beperkt is.

 • Hoelang gaat een zonnepaneel mee?

  Wij geven garantie op de opbrengst van het zonnepaneel: tot 25 jaar lang garanderen wij het minimale uitgangsvermogen. Dat bewijst hoe zeker wij zijn van de duurzame prestaties van onze producten. Redelijkerwijs mag worden verwacht dat de levensduur in bedrijf ongeveer 30 à 40 jaar bedraagt. De kwaliteit van de componenten, zoals de achtergrondfolie of solderen, spelen een sleutelrol voor bedrijfszekerheid op lange termijn. Bovendien gebruiken wij alleen de beste materialen die er zijn.

 • Wat zijn de kosten van een zonne-energiesysteem?

  De kosten van het systeem zijn afhankelijk van de grootte van het systeem en de configuratie. Op daken met obstakels kunnen de kosten toenemen. Er bestaan tal van elektronische snufjes om bijvoorbeeld de prestaties van uw array te beheren en te controleren. Last but not least, kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen zijn vaak duurder dan budgetmodellen. Vraag een offerte aan een erkende installateur in uw omgeving.

 • Hoe heeft schaduw invloed op het zonne-energiesysteem?

  Een kleine schaduw kan al het uitgangsvermogen van één module beperken. Dat is eigen aan de manier waarop zonnepanelen worden gemaakt. Toch kunnen moderne omvormers dat aan. Een goed ontworpen systeem presteert zelfs met schaduwen even goed. Wel is het zinvol om rond dingen zoals een schotelantenne op het dak voldoende ruimte te laten om continue overschaduwing van het zonne-energiesysteem te voorkomen. Denk daarbij ook aan bomen of gebouwen van buren. Bij twijfel kan een erkende installateur u helpen om de impact van overschaduwing op uw dak te berekenen.

 • Hoeveel energie wek ik op op mijn dak?

  De hoeveelheid opgewekte energie hangt af van de grootte van het dak, de dakoriëntatie en de locatie van het PV-systeem. Als vuistregel in Duitsland geldt: een dak met 25 m² beschikbare dakoppervlakte dat gericht is op het gebied tussen het zuidoosten en zuidwesten, werkt ongeveer 5000 kWh op per jaar. Dat is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een huishouden van 4 mensen.

 • Kan ik energie opwekken in de winter?

  Ja. In de wintertijd liggen de energieopbrengsten lager maar is er wel degelijk energieopwekking. Dat komt doordat fotovoltaïsche technologie zelfs bij lage temperaturen zonlicht kan benutten. Steilere daken zijn beter dan plattere daken voor energieopwekking in de winter. Voor Centraal-Europese landen ligt de energieopwekking in januari doorgaans ongeveer 4 keer lager dan in juli. In zuidelijke landen zijn die verschillen kleiner.